ކޮވިޑް 19 – ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް ސައުތް އެފްރިކާ އިން ފެނިއްޖެ

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް ސައުތް އެފްރިކާ އިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ސައިންސްވެރިންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި B.1.1.529 ގެ ނަންދީފައިވާ މި ވޭރިއަންޓަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ވޭރިއަންޓެކެވެ.

މި ވޭރިއަންޓު އެގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރެން ފެށުމާއިގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ސައުތް އެފްރިކާގެ މީހުންނަށާއި އެގައުމުން ދަތުރުކުރާ އެހެން މީހުންނަށް މިހާރުވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

އާވޭރިއެންޓުގެ ސަބަބުން ސައިންސްވެރިން ވެސް އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ނެވެ.

ސައިންސްވެރިން ބުނަމުން ދަނީ މި ވޭރިއަންޓުން ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށްއަވަހަށް ތަނަވަސްވެެގެންދާނެ ކަމަށާއި ހަށިގަޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް ނޫދެވޭ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކުރާނެކަމަށެވެ.

މިވޭރިއެންޓް ބޮޓްސުވާން، ހޮންގކޮންގ އަދި ބެލްޖިއަމްއަށް ވެސް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. އަދި އެގައުމުން ހޮންގކޮންގއަށް ދަތުރު ކުރިމީހެއްގެ ކިބައިން މި ވޭރިއެންޓެ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

B.1.1.529އަކީ ނުރައްކާތެރި، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވޭރިއެންޓެއްތޯ ކަޑައެޅުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން ނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލިތާ 10 އަހަރު – އަދިވެސް ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބޮޑުވަޒީރު، ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލީ 27 ޑިސެމްބަރު 2007 ގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ...

ރަޝިއާގެ އާރކްޓިކްގައި އޮންނަ ޕެޗޯރާ ކަނޑުން ބޮޑު ތެޔޮވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ރަޝިއާގެ އާރކްޓިކްގައި އޮންނަ ޕެޗޯރާ ކަނޑުން 82 މިލިއަން ޓަނުގެ ބޮޑު ތެޔޮވަޅެއް ފެނިއްޖެއެވެ.ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމާއިގެ ...

ލަންކާ އިން 6 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ސިލްސިލާކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ 5 ދިވެއްސަކު ލަންކާ ފުލުހުންގެ ...