އެމްއެންޕީގެ މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ދަތުރެއްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް (ރޓޑ) މުޙައްމަދު ނާޒިމާއި، އެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް  ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދެދުވަހުގެ މިދަތުރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ހުޅުދޫއާއި މީދުން އެމްއެންޕީގެ މެންބަރޝިޕް އިތުރުކުރުމާއި، ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ސެންޓްރަލް ރީޖަންގައި ފުޅާކޮށް ހިންގުންކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިދަތުރުގެ ތެރެއިން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ތިއްބެވި ފާޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ދެރަށުގައި އެމްއެންޕީގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޕީގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 މީގެ  އިތުރުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންނާއި  ބައެއް ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން ޒުވާނުންނާއި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އައްސަވާ، އެހީތެރިވެދެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިއެވެ.

އެމްއެންޕީގެ މެމްބަރުން މީދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

އެމްއެންޕީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށާ ޕާޓީ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރ ޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތެއް ހިންގައި، ރައްޔިތުންގެ ހާލުބައްލަވައި އެމްއެންޕީއާ ގުޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމްއެންޕީއާ ގުޅިފައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެމްއެންޕީއާ ގުޅުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނުކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީއަށް މެންބަރުން އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރި މިދަތުރުގައި އެޕާޓީގެ އޮފީހެއް ފޭދޫއާއި ހިތަދޫގައިވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާމެދު އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަކަ ނުދޭނަން- ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާމެދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަ ނުދޭން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ...

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާއި މަނީލޯންޑަރިން ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ދައުލަތުގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެ ...

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ހަތަރު މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ދާދިދެންމެ ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، ރާއްޖެއިން ...