މިއަދު މީދުން 7 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މީދޫއާއި ހުޅުދުން މިއަދު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގުނު ސާމްޕަލް ތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހަކާއި   ސަވައިލެންސް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 7 މީހުންވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މީދުންނެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 7 މީހުންގެތެރޭގައި އެމްޓީސީސީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ މީހަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  

ކޮންޓްރޯލްވުމެއްނެތި މީދޫގައި ކޮވިޑް 19 މީދޫގައި ފެތުރެމުންދާއިރު ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މީދޫއާއި ހުޅުދޫވެސް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި ރޭގަޑު 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް މިދެރަށުގައި ކާފިއު ހިންގާފައިވާކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަން އަދީބުގެ ކުންފުނީގެ ނަން ރިޕޯޓަކު ނެތް – ނިޔާޒު

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދީބު ހިއްސާ އޮންނަ މޮންޓިލިއޯން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަށް  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަދެފައިވާކަމަށާ ...

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ތިން މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ...

ބޮޑުތަފާތަކުން ރާމިޒު ބަލިކޮށް ހުޅުދޫދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް ސާމިއު

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސްއަކަށް ސާމިއު ...