މީދޫއާއި ހުޅުދުން އިއްޔެ 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މީދޫއާއި ހުޅުދުން އިއްޔެ 6 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.

އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގުނު ސާމްޕަލް ތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހަކާއި   ސަވައިލެންސް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މީދުންނެވެ. އަދި ސަވައިލެންސް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީޗަރެކެވެ.

އިއްޔެ 6 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިރު މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު 8 މީހުން 10 ވަނަ ދުވަހު ދެމީހުން އަދި  11 ވަނަ ދުވަހު 3 މީހުން މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިވްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި މިވަގުތު ތިބި ކޮވިޑް 19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ތަކަށް ބަލާއިރު  މީދޫގައި 31 މީހަކު ތިބިއިރު ހުޅުދޫގައި ތިބީ 5 މީހެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަފްގާނިސްތާން ޖަލުގައި ތިބި ދިވެހިން މިނިވަން ވެއްޖެ

އަފްގާޣާނިސްތާނުގެ ޖަލުގައި ގައިދީން ގެ ގޮތުގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާ މިނިވަންވެއްޖެއެވެ. އަފްގާނިސްތާނު ޖަލުގައި ތިބީ ހ. މޫންލައިޓްވެލީ، ...

މާލެއިން މާކުރަތަށް ދިޔަ މީހެއްގެގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ކަރަންޓީންކޮށްފި

މާލެއިން ރ. މާކުރަތަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެމީހާ ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ. ތަފްސީލްhttps://www.fainuonline.com/articles/432

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރަނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދަތުރު ދިއުމަށް މާލެއާ ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ...