އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.  

އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  އިއްޔެ އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސި ހަޔަކަށް އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނެގުނު 162 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 27 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.  

 އައްޑޫސިޓީން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި 27 މީހުންނާއެކު އައްޑޫސިޓީގެ  އެކްޓިވް ކޭސްގެ މިހާރުގެ އަދަދަކީ 385 އެވެ.

 އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި 27 މީހުންގެ ތެރެއިން 16 މީހުން ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވެރފައިވާއިރު  މަރަދޫން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 5 މީހެކެވެ. އަދި ފޭދޫން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު  މަރަދޫފޭދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދެމީހެކެވެ.  އަދި މީދުން ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެމީހެކެވެ.

އިއްޔެ އައްޑޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 27 މީހުންނާއެކު އައްޑޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަވަނީ 2410 އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2015 މީހަކުވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

އައްޑޫގައި މިވަގުތު ތިބި ކޮވިޑް 19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ތަކަށް ބަލާއިރު  ހިތަދޫގައި ތިބީ  222 މީހެކެވެ. މަރަދޫގައި ތިބި 55 މީހަކެވެ.  މަރަދޫފޭދޫގައި 12 މީހުން ތިބިއިރު  ފޭދޫގައިތިބީ 55 މީހެކެވެ. އަދި  ހުޅުދޫގައި 5 މީހުން ތިބިއިރު  މީދޫގައި ތިބީ 31 މީހެކެވެ. .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުވުމަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު އޮމިކްރޮން އިން ދިފާއުވުމަށްޓަކައި ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖަހަމުން ގެންދާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ...

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، އެން.އައި.އީން ކޮންމެ ...

ދަތުރުކުރާއިރު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަނީ

ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑު-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭތޯ ބަލާފައި ނޫނީ ހިދުމަތް ނުދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ ...