ހާޑްވެއަރ ލެބްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ހާޑްވެއަރގެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ކުރަމުންއަންނަ ” ހާޑްވެއަރ ލެބް” ގެ މުޅިން އާ ފިހާރައެއް  ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

“ހާޑްވެއަރ ލެބް” އަކީ  ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއަރގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެކެވެ.

އާންމުނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރެވިގެން ހުޅުވުނު މިފިހާރައިން ހާޑްވެއާގެ ހުރިހާސާމާނެއް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓް ސާމާނާއި، ޓޫލްސް، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  އާންމު ހާޑްވެއަރގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް މިފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ހާޑްވެއަރ ލެބަކީ އާންމުނަށް ކޮލިޓީ، އިތުބާރު އުފެއްދުން ތަކެއް ފޯރުކޮއްދެމުންއަންނަ ފިހާރައެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ހާޑްވެއާ ލެބްގެ ފިހާރަތަކަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މަތީ ސަފުގައި ގުނާލެވޭ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ފިހާރަތަކެކެވެ.

advertisement
advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : އައްޑުއަތޮޅުގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އައްޑުއަތޮޅުގެ މަގުތައްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގެ   މަގުތައް ...

ސްޕޯޓްސް ފިޝިިން ކަނދުފަތި އަޅައިދެވޭނެ- ހުސެން ރަޝީދު

ސްޕޯޓްސް މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  މަސްކަނދުފަތިތަކެއް  އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ...

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.   އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހޯމަދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން ...