” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ރޭ  މީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މީދޫ މަޖުދުއްދީންމަގުގައި ” ޗާމިން ” ގެސްޓް ހައުސްއާއި  އިންވެގެން ހުޅަގަށް ހުރި އިމާރާތުގައި” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މިފިހާރައިން  އަންހެން ، ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދީންގެ އެންމެފަހުގެ އަންނައުނު ލިބެންހުންނާނެކަމަށްވެސް މިފިހާރައިގެ ފަރާތުންވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މިފިހާރަ ހުޅުވުމަށް ރޭ ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މިފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މީދޫގެ އިސްރައްވެއްސެއްކަމުގައިވާ ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގޭ މުހައްމަދުދީދީއެވެ. ރޭ ހުޅުވުނު މިފިހާރައިން ރޭ ވިޔަފާރި ކުރެއްވިފަރާތްތަކަށް ފިހާރައިގެ ފަރާތުންވަނީ %20 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެއްވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި ބިދޭސީ މިހާ ރަހީނުކޮށްފައި ...

ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އައްޑޫގައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ – ސޯބެ

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ސޯބެ ...

ގަމު ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކޮށް ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަން: ރައީސް

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްގީގެ ...