ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް: އައްޑޫސިޓީން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެތެރެއިން އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 7 ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ މުބާރާތުގައި އައްޑު އަތޮޅުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 7 ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެވެ.

މިމުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީން ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލް ތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ގުރުއާން މުބާރާތުން 34 ވަނަ ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ހޮވިފައިވަނީ 7 ދަރިވަރެކެވެ.

އެއީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މަރިޔަމް ރަސާ ތައުފީގު ، 12 އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އައިޝަތު ނާސީ ނަސީރު ، 15 އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އާއިޝަތު މަންހާ ޖަލީލު ، 12 އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އާއިޝަތު މަލްކާ ޝިޔާމް ، 12 އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މަރިޔަމް މަލީހާ ހަލީމް ، 15 އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުހައްމަދު ރާއިޝް މޫސާ އަދި 12 އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އައިޝަތު ޒައިނީ ވަހީދެވެ.  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާދީފި

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާދީފި އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވެންދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން ދައުރު ...

ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...

ސ.މީދޫ ގެއަކުން ފާޑުފާޑުއަޑު އިވޭތީ ސީސީޓީވީ ބެލުމުން ގައިން ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެން

މިއީ ސ. މީދޫ ގެއެެއްގައި މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ހިނގި އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. (މިއީ ...