މަޙްމޫދުގެ ހަށިގަނޑުގެ ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށް މާލެ ގެންގޮސްފި

އދ.ދަނގެތީގައި މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު މަޙްމޫދު އަބޫބަކުުރު (57 އ) ގެ ހަށިގަނޑުގެ ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށް މާލެ ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ( މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ) އިން ފެށިގެންމަޙްމޫދު ނުފެނިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރާލައިފައި އޮއްވާ މަހުމޫދު ފެނުނީ އިއްޔެގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މަޙްމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ފަޅު ގޯއްޗެއްގެތެރޭގައި ހުރި ވަޅަކަށް ބޯކޮޅު ވަތަށް ވަޅަށް ވައްޓައިލާފައި ވަނިކޮށެވެ. މަޙްމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު އޮތީ މަހުމޫދުގެ ހަށިގަޑުގެ ދެ ކޮޅުން ދެ ގޯނި ލައްވައި ގޮށްޖަހާފައެވެ.

މަޙްމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދަނގެތީ ރައްޔިތުން ދެ މީހަކަށް ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. މަޙްމޫދު މަރައިލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިދެ މީހުން އެރަށުގެ ރަށްޔިތުން ނިކުމެ ހައްޔަރުކޮށް އިއްޔެވަނީ ފުލުހުންނާއި ހަވާްލްކޮށްފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ވައްކަމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ އެ ދެ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

މަހުމޫދޫގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހާއްސަ ޓީމެއް މިހާރު ދަނީ ދަގެތީގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތޫފާން “ފްލެމްބޮޔަން” ގެ ސަބަބުން ދެކުނު ރަށްރަށަށް އުދައަރާފާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓްރިއަލޮޖިކަލް ސެންޓަރުން ބުނެފި

އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާނެއްގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް އުދަ އަރާފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސާވިސް ...

ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...

ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ތާރީޚު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު “ނަދުވީ” އަވާހާރަވެއްޖެއެވެ. އުސްތާޛް ...