ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސަށް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ފްރާންސް ހޯދައިފިއެވެ.

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ސަން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިފައި ނުވާއިރު، ދެވަނަ ހާފުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ސްޕެއިނުންނެވެ. މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޖީ ބުސްކެޓްސް ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިކޭލް އޮޔާޒަބާލެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ފްރާންސުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ އެހީއާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކަރީމް ބެންޒެމާއެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން 10 މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ތެއޯ ހެނާންޑޭޒް ހޯދައިދިން ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުންކޮށް އެމްބާޕޭ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، މި މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުކޮށްދީފައެވެ.

މި ލަނޑު ޖެހިއިރު އެމްބާޕޭ އޮފްސައިޑުގައި ހުރި ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކުޅުންތެރިން އެޕީލްކުރި ނަމަވެސް، އެމްބާޕޭއަށް ބޯޅަ ލިބުމުގެ ކުރިން ސްޕެއިނުގެ އެރިކް ގާސިއާގެ ފައިގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން، ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު ރެފުރީ ނިންމީ އެއީ ރަނގަޅު ލަނޑެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން ސްޕެއިނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއިރު، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އޮޔާޒަބާލް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފްރާންސްގެ ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ސްޕެއިނުގެ ޔެރެމީ ޕީނޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއްވެސް ލޮރިސް ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދިއިރު، މިއީ ރަޝިއާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އެ ޓީމުން ހޯދި ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅެވުނު ފުޓްސަލްމެޗް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ...

ޓީމްޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް އަލްފައިން ފައިނަލަށް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުގެ 2 ވަނަ ޖާގަ ...

އިޓަލީ ބަލިކޮށް ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ސްޕެއިން ޖާގަ ހޯދައިފި

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ސްޕެއިން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ނިމިދިޔަ ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޕެނަލްޓީޖަހައިގެން  ސްޕެއިން ބަލިކުރުމަށްފަހު ...