އައްޑޫގެ ސިއްހީދާއިރާ ފުޑާލައިފި – އެމްޕީ ނިހާދު

އައްޑޫގެ ސިއްހީދާއިރާ ފުޑާލައިފިކަމަށާ ސަރުކާރާއި ރަށްޔިތުންނާއި ޖެއްސުމަށް ހިންގަމުންދާ ނޭގާއްނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްދު ނިހާދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.  

ނިހާދު މިގޮތައް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ ނިހާދު މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓުވިޓެއްގައެވެ.

ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުއާއި މުސްޠަފާ ލުޠުފީ އަދި  އަލީ ޝިޔާމަށް ޓެގް ކުރައްވާ ނިހާދުގެ ކުރެއްވި ޓުވިޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭއެޗްއީ ( އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް )  އަދި އެހެނިހެން ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ ގޯހުން ގޯހަށް ވައްޓާލާފައިވާކަމަށެވެ.

ނިހާދު މިޓްވީޓް ކުރައްވާފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަނދެގެން ފަރުވާދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް މިއަދު ހުޅުވަން ސާރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި، ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު ...

އިތުރު 2،142 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 2،142 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ...

ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު: އައްޑޫގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްދު ޞާލިހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ މިއަދަށް އެއް އަހަރު ފުރުނީއެވެ. ...