ތިން ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރާ ސެޓެލައިޓް ސްކޫލުތައް މި މަހު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ތިން ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރަމުންދާ ސެޓެލައިޓް ސްކޫލުތައް މި މަހު ހުޅުވައި، ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 24 ގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، މި ތިން ސުކޫލު ގާއިމުކުރަމުންދަނީ ބ.ފެހެންދުއާއި، ވ.ރަކީދުއާއި، ވ.ތިނަދޫގައެވެ. މި ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 14 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ، މި ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނީ އެ ދަރިވަރަކު މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ސްކޫލެއްގެ ޔުނިފޯމު ކަމަށެވެ. އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ބޭނުންވާނެ އިންޓަނެޓާއި، ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

ސެޓެލައިޓު ސުކޫލު ގާއިމުކުރަނީ ސުކޫލު ނެތް ރަށްރަށާއި، ދަރިވަރުން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލު ނުހިންގޭ ރަށްރަށުގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މާލެ، ހުޅުމާލެ، އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި، އުޅަނދު ފަހަރު ...

މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީދޫ ސައިގޭ ގޯތި ތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ބައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި 32 އަހަރުގެ ...

ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްވަމުން ...