އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ނުވަތަ އީއެފްއެލް ކަޕުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކެޓީ މިމުބާރާތުގެ  ތިންވަނަ ބުރުގައި ބުދަދުވަހުގެރޭ ވެސްޓް ހަމްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެގެނެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހަމްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މިމެޗުން ޔުނައިޓެޑު ރޭ ބަލިވީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން މި މެޗަށް ނުކުމެފައި ވަނީ އެ ޓީމްގެ ބައެއް މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނައެވެ. މިގޮތުން ފޯވާޑް ކުރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މި މެޗަށް ނަގާފައިވާ ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައި ނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޕޮގްބާއާއި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ވެސް ފުރަތަމަ އެގާރައި ހިމަނާފައި ނުވެއެވެ.

މި މެޗުގައި ވެސްޓްހޭމް އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައި ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑް ކުޅުންތެރިޔާ މެނުއަލް ލަންޒިނީއެވެ.

ވެސްޓް ހަމްއިން މިމެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް މުޅި މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެ ގިނަ ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. މިގޮތުން ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލަން ވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރީނަށް ލިބިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރ މަޓާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސްޓްހޭމްގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް އަމާޒުވީއިރު، ލިންގާޑު ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ވެސްޓްހޭމްގެ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

 މިމެޗުގައި ޔުއިޓެޑުން ވެސްޓް ހަމްގެ ގޯލާ އަމާޒު ކޮށް ޖުމްލަ 29 ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައި ވާއިރު، ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލާއި އަމާޒު ކޮށް ވެސްޓް ހަމްއަށް ފޮނުވާލެވިފައިވަނީ އެންމެ ނުވަ ހަމަލާއެވެ. އަދި ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލެވުނީ އެންމެ ތިން ހަމަލާއެވެ.

ވެސްޓްހަމްއަތުން ބަލިވެ ޔުނައިޓެޑް މިމުބާރާތުން ކެޓިއިރު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް މި ދެ ޓީމް ވަނީ ބައްދަލު ކޮށްފައެވެ. އެ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ.

ވެސްޓްހޭމްއަތުން ބަލިވެ ޔުނައިޓެޑް ލީގުކަޕުން ކަޓައިގެން ދިޔަނަމަވެސް އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗު  އެޓީމުންކާމިޔާބުކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ ހަތަރުވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އާސެނަލް މޮޅުވީ އޭއެފްސީ ވިންބަލްޑަން އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް މިމުބާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް  ޗެލްސީއާއި ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ޗެލްސީ ހަތަރުވަނަ ބުރުން ޖާގަހޯދީ އެސްޓަންވިލާއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެގެންނެވެ. ޓޮޓެމްހަމް 4 ވަނަ ބުރުން ޖާގަހޯދީ ވުލްވްސްއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެގެންނެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ލިވަޕޫލްއާއި ކުޅެން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ – ގާޑިއޯލާ

ލިވަޕޫލްއާއި ކުޅެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުން ނުވާކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗް ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗް ...

ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމަށް ޕީއެފްއޭ އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އިރުޝާދު ދީފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުލަބްތަކުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެގޮތައް އެއްބަސް ނުވާން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން “ޕީއެފްއޭ” ...

ފެނަކަވެސް ގައުމީ ޓީމާއެކު

މިމަހު 1 ގައި ފަށައިގެން 16 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ...