އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 42 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 42 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީން އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 22 ދިވެހީންނާއި 20 ބިދޭސީން ވެ.

މީގެ ތެރެއިން ހިތަދޫން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 8 މީހެކެވެ. އެއީ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި ދެ މީހަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވި 6 މީހެކެވެ. މަރަދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދެ މީހެކެވެ. އެއީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މީހަކާއި ފުލޫކުލިނިކަށް ދެއްކި މީހެކެވެ. ފޭދުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ  ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވި 21 މީހަކާއި، ފަސް ސަވައިލަންސް ސާމްޕަލާއި، 4 ރެންޑަމް ސާމްޕަލާއި، ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި 2 މީހެކެވެ

އައްޑޫގައި މިވަގު ކޮވިޑްގެ އެކްޓީވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ވަނީ 249 މީހެކެވެ.  އެއީ ހިތަދޫގައި 56 މީހަކާއި މަރަދޫގައި 93 މީހަކާއި، މަރަދޫފޭދޫގައި 5 މީހަކާއި، ފޭދޫގައި 89 މީހަކާއި، ހުޅުދޫގައި ދެ މީހަކާއި، މީދޫގައި ތިން މީހަކާއި ގަމުގައި އެކެކެވެ.

 އައްޑޫއިން ކޮވިޑަށް މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 1336 މީހުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން 1084 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. ފާއިތުވު 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ބަލިން ފަސޭހަވެގެން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ 16 މީހެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިފްކޯ އިން އައްޑޫ އާ ފުވައްމުލަކުގައި އޯޕަންޑޭ ތަކެއް ބާއްވަނީ

މިފްކޯ އިން އައްޑު އާ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޯޕަންޑޭ ތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިފްކޯ އިން އައްޑޫ އާ ...

މަގުމަތި ވުމުގެ ކުރީން މާލެ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް މެމްބަރު އީސަ ގޮވާލައްވައިފި

މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ކުލި ނުދެއްކި މާލޭގައި މަގުމަތިވުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ފަސްގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ...

ނަލަފެހި މީދޫއިން ހިންގާ ރުއް އިންދާ ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޔޫއެންޑީޕީ ގްލޯބަލް އެންވައިރުމެންޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ހިންގޭ ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީ ލިބިގެން ނަލަފެހި މީދޫއިން ހިންގާ ...