މާފަރުން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

މާފަރު އެއާޕޯޓް ހިންގާ، މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ މާފަރުން ދިއްލީ ދަތުރުތައް ފަށާނީ އަންނަ މަހު 21 ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު މާފަރުން ދިއްލީއަށް އަދި ބުދަ، ހުކުރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިއްލީން މާފަރަށް ފްލައިޓް ދަތުރުތައް އޮންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މާފަރުން ދިއްލީއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓު ފެށޭ އަގަކީ 285 ޑޮލަރެވެ. ދިއްލީން މާފަރަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ އަގަކީ 312 ޑޮލަރެވެ.

މިދަތުރަކީ ކޮވިޑަށްފަހު މޯލްޑިވިއަނުން ފަށާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާ ރޫޓެވެ. މީގެ ކުރިން މުމްބާއީން މާފަރަށްވެސް މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމި އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބަހާއުއްދީން މަގުސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވެށި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު  ސާފްކުރުން ...

އައްޑޫ ގޯތިތައް ހުސްކުރަން ކައުންސިލުން އެންގި އެންގުން ރަނގަޅު: ހައިކޯޓު

އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ހުސް ކުރުމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެންގި ...

މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް އުރީދޫގެ ކަސްޓަމުންނަށް ފޯނުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދޭ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް  މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް ފޯނާއި ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުން ބެލޭނެ ...