ރައީސް ނަޝީދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮތީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް: ބޮންޑޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮތީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ “އަވަސް އޮންލައިން”އިން ގެެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަބަބުން ކަަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ނެތި، އެމްޑީޕީއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. 

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދައުރު ނިމޭއިރު ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވި ހިސާބަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ނާދެވޭނެއެވެ.  އެމްޑީޕީއޭ ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސިފަވާނީ ނަޝީދު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ބޮންޑޭގެ ވާހަކައިގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުފޫޒު ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ރައްދެއް ދެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަން ވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިބި މީހުން، އެކަމަށް 20 އަހަރުވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރިނަަމަވެސް، އެކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެެވެ. 

މަސްދަރު : އަސްރު އޮންލައިން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބަދަހިކަޕް : ޕޮލިސްޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް ތަފާތު ބޮޑު ނަޖީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

” ބަދަހިކަޕް ”  ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސްޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް  ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޕޮލިސް މިމެޗް ...

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިިއުލާނުކޮށް، ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުން އެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިސޯޓަކުން ...

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އައްޑޫސިޓީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައިވާގޮތުން މިކަމަށް ...