މީދޫގެ 3 ކުޅުންތެރިއަކު 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމްގެ ޕްރެޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެފުރައިފި

މީދޫގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ ފުރައިފިއެވެ.

23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމާއެކު ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިއްޔެ ފުރި ތިން ކުޅުންތެރީންނަކީ ސަހާފް ، ރަޔަން މުއްސަދު އަދި ވިޝާލްއެވެ.

މިތިން ކުޅުންތެރީން އިއްޔެ މާލެ ފުރާފައިވާއިރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިކުޅުންތެރީންނަށް މިފުރުސަތު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގެ އިތުރަށް  މިތިން ކުޅުންތެރީން ރަށުން ފުރައިގެން ގަމަށް ދިއުމުގެ ފެރީޓިކެޓާއި ގައުމުން މާލެއަށް ދިއުމަށް ފްލައިޓްގެ ޓިކެޓްގެ ކަންތައްވެސް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައިވަނީ އަލީ ނަޒީރުކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ސަހާފާއި ރަޔަން ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެންގޮސްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވު އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު މަދަރުސާޓީމަށްކުޅެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިދެކުޅުންތެރީންވެސް ސްކޫލްނިމި އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވިފައިވާ ތަފާތު މުބާރާތްތަކުގައިވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ވިޝާލްއަކީވެސް އައްޑުއަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި މީދޫޓީމަށް ކުޅެ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ދައްކަމުން އަންނަ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މީދޫގެ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންގެ އެދުމަކީ މިކުޅުންތެރީންނަށް މިލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފައިގެން ޕްރެޓިކްޓިސްގައި ރަގަޅު ކުޅުމެއްދައްކައި 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމުގައި މިތިން ކުޅުންތެރީންވެސް ހިމެނިގެންދިއުމެވެ.  

advisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތް “ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް” މި ފަހަރު ބަލަންވީ މީޑިއާނެޓުން

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތް ކަމުގައިވާ “ފީފާ ...

މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރޮޒައިނާ ދިފާއުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މީދޫ ...

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ޔާމީން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ...