ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާރަ އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

 ބާސާ ބަލިވީ ބަޔާން މިޔުނިކް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުލާއެވެ. ބަޔާން  އަނެއް ދެލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ރޮބާޓް ލެވަންޑޮސްކީއެވެ.

 މިއީ 17 އަހަރު ތެރޭގައި ލިއޮނަލް މެސީއާ ނުލައި ބާސާއިން ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ ސީޒަންކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 މެސީ ނެތުމުގެ އުނިކަން ބާސާގެ ކުޅުމުން ފެނިގެންދިޔައިރު މިކަހަލަ ވަރުގަދަ މެޗުތަކުގައި ފުރިބާރުވެފައި އޮންނަ ބާސާގެ ދަނޑު ރޭ ފެނުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް މިދިޔަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 8-2 އިން ބަޔާން އަތުން ބަލިވި ފަހުން ބާސެލޯނާ އިން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެކަމަކު، އެ މެޗާ އަޅާކިޔާއިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް މި މެޗުގައި ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭން ތިބީ ތަފާތު ދެ ކޯޗުންނެވެ. ބާސެލޯނާގައި ރޮނާލްޑް ކޫމަން ހުރިއިރު، ބަޔާންގެ ކޯޗަކީ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކެނެރީފުން ވަރުގަދަ ރިސޯޓްބޯއިސް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

މިހާރު ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗު ވާދަވެރި ، ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު އެއްވަރުވެގެން ...

ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި އެތުލެޓިކޯ ކުއާޓާއަށް

ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލް ...

އެންމެ މޮޅުފިރިހެން 6 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި މީދޫގެ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ” ...