ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާރަ އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

 ބާސާ ބަލިވީ ބަޔާން މިޔުނިކް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުލާއެވެ. ބަޔާން  އަނެއް ދެލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ރޮބާޓް ލެވަންޑޮސްކީއެވެ.

 މިއީ 17 އަހަރު ތެރޭގައި ލިއޮނަލް މެސީއާ ނުލައި ބާސާއިން ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ ސީޒަންކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 މެސީ ނެތުމުގެ އުނިކަން ބާސާގެ ކުޅުމުން ފެނިގެންދިޔައިރު މިކަހަލަ ވަރުގަދަ މެޗުތަކުގައި ފުރިބާރުވެފައި އޮންނަ ބާސާގެ ދަނޑު ރޭ ފެނުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް މިދިޔަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 8-2 އިން ބަޔާން އަތުން ބަލިވި ފަހުން ބާސެލޯނާ އިން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެކަމަކު، އެ މެޗާ އަޅާކިޔާއިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް މި މެޗުގައި ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭން ތިބީ ތަފާތު ދެ ކޯޗުންނެވެ. ބާސެލޯނާގައި ރޮނާލްޑް ކޫމަން ހުރިއިރު، ބަޔާންގެ ކޯޗަކީ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ގައުމިއަންސްއާއި ޒެފިޔާ ، ލޮތާރިއާއި އެސްކޭޕީ ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ހުވަގު ޖަމްއިއްޔާއިން ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ” ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖެ ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ...

ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވި މެޗް މަންތަރަ ކާމިޔާބުކޮށް ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްފި

މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް  ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ޑީން  ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުދޫ މަންތަރަ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ގައުމު ...

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ނޭޕާލް އަށް

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ނޭޕާލް އާއި، ބަނގްލާދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވަރުވުމުން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ނޭޕާލް ...