އައްޑޫ ސިޓީ އިން އިތުރު 16 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ އިން އިތުރު 16 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވި އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހިންވެ.

އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދޫއިން 2 މީހުން، މަރަދޫއިން 11 މީހުން، ފޭދޫ 1 ، މީދޫ 1 ، އަދި ހުޅުދުންވެސް އެންމެ މީހެކެވެ.

މިއާއެކު އެ ސިޓީގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާލާ އިރު، ހިތަދޫ ގައި 99، މަރަދޫގައި 128، ފޭދޫގައި 31 ކޭސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. އަދި ހުޅުދޫގައި 11 ކޭސް ހުުރި އިރު، މީދޫގައި 34 ކޭސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

އައްޑު ސިޓީގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑު ކޭސްތައް ގިނަވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާތަނަށް 1150 ކޭސް ވަނީ ފެނިފަ އެެވެ. އަދި 833 މީހުން ވަނީ މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެެވެ.

މި ބަލީގައި އައްޑު ސިޓީން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ 3 މީހުން ނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށް، އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ކާށިދޫ ކައުންސިލުން ގޮވައިލައިފި

ރާއްޖޭގައި ޣައިރު ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އަޅުކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ގޮވައިލެއްވި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށް، ...

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ...

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...