އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޗެމްޕިއަންގެ ލަގަބު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޗެމްޕިއަންގެ ލަގަބު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އަރުއްވައިފިއެވެ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް މިއެވޯޑް އަރުއްވާފައިވަނީ ނިއުޔޯކުގައި ތިއްބަވާ އަންހެން ސަފީރުންނާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަފީރުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އޮފީހަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އޮފީހަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި، އަދި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމައެކަނި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވެފައިވާ ޕެނަލްތަކުގައި ކަމަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖްބޫރުވާނެ ކަމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަށްވެސް ސަފީރުންވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީވެސް އަންހެނުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަބްދުﷲ ސައީދު ފޯނު ނުދިނުމުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ތަހުގީގަށް ފޯނު ނުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުފުލި އިންސާފު ...

ޓިކްޓޮކްގައި އަމިއްލަ އަށް ބަރަހަނާވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓުފޯމެއް ކަމަށް “ޓިކްޓޮކްގައި” އަމިއްލަ އަށް ބަރަހަނާވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މިއަދު ބުނީ ސޯޝަލް ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އިންޑިއާއިން ދެނީ

އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ކްރެޑިޓު ލައިންގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އައްޑޫގެ ...