އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޗެމްޕިއަންގެ ލަގަބު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޗެމްޕިއަންގެ ލަގަބު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އަރުއްވައިފިއެވެ.

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް މިއެވޯޑް އަރުއްވާފައިވަނީ ނިއުޔޯކުގައި ތިއްބަވާ އަންހެން ސަފީރުންނާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަފީރުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އޮފީހަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އޮފީހަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި، އަދި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމައެކަނި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްވެފައިވާ ޕެނަލްތަކުގައި ކަމަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖްބޫރުވާނެ ކަމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަށްވެސް ސަފީރުންވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީވެސް އަންހެނުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތާޒާ ފެން ކުންފުނީގެ 6 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތާޒާ ފެން ކުންފުނީގެ 6 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ތާޒާ ފެން ވިއްކާ އައިލެންޑް ބެވްރޭޖްސް މޯލްޑިވެސް އިން ...

މީދުން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ – މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށް، ބޯޑަރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމެވިކަން ...