އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ ރަޑުކާނޫގެ ޔޫއެސް އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިގިރޭސި ވިލާތުގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އެމާ ރަޑުކާނޫ  ޔޫއެސް އޯޕަންސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރަޑުކާނޫ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއިގުޅިގެން  އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތުވެސް ވަނީ ރަޑުކާނޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

އަންހެނުންގެ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބިފައމި މިވަނީ 44 އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހުގަ އެވެ. ރަޑުކާނުގެ ހައިރާންކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  ފައިނަލްގައި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ކެނެޑާގެ ލޭލާ ފަނާންޑޭޒް  6 – 4 އަދި 6 – 3 ން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.


އެމާ ރަޑުކާނޫ ހާސިލުކުރި މިމޮޅަށް ތައުރީފުކޮށް އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތުވެސް ވަނީ ރަޑުކާނޫއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވެސް ވަނީ އެމާ ރަޑުކާނޫގެ މިކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

މިމޮޅާއެކު ރަޑުކާނޫ ވެގެންދާނީ ފްލަޝިންގ މެޑޯސްގައި ވާޖީނިއާ ވޭޑަށް ފަހު މޮޅެއް ހޯދި ފުރަތަމަ އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. އަދި އޯޕަން އެރާއެއްގައި ގްރޭންޑް ސްލޭމްއެއް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކޮލިފަޔަރ އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ މާރިއާ ޝަރަޕޯވާއަށްފަހު ސްލޭމް އެއް ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ ހަގު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ގްރޭންޑް ސްލޭމްއެއް ކާމިޔާބުކުރި އިނގިރޭސި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން އޭނާ އަކީ އެންމެ ސެޓެއްވެސް ވައްޓާ ނުލާ ޔޫއެސް އޯޕަންސް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. މީގެކުރިން މިރެކޯޑް އޮތީ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އަތުގަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫގެ 3 ކުޅުންތެރިއަކު 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމްގެ ޕްރެޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެފުރައިފި

މީދޫގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ ފުރައިފިއެވެ. 23 އަހަރުން ...

ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- އެތުލެޓިކް އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މީދޫ ޒުވާނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޔޫތުޗެލެންޖް 2020” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކް ...

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް : ބަގްލާދޭޝް ބަލިކޮށް ދިވެހިޓީމް އުއްމީދު އާކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ދިވެހި ޓީމުން އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރޭ ބަންގްލަދޭޝްއާއި ...