އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ފަޔާޒު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު ފަޔާޒު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފަޔާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. ފަޔާ އަކީ އެމްއޭސީއެލްގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ފަޔާ ނިޔާވި ޚަބަރާއިއެކު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްވެސް ވަނީ މިހިތާމާގައި ބައިވެރިވެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.

މަރުހޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިރޭ ފައިނަލްމެޗް ކުޅެވޭނެ

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މިރޭ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު ކުޅުމަށް ...

ޔޫރޯ 2020 : ސްޕޭނާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ޕޮލެންޑާ ސްޕޭން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 – 1 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ...

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022: ރޭ ބޭއްވުނު މިއުޒިކް ޝޯވއިން މީދޫގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލައިފި  

އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި އައްޑޫ އީދޫ ފެސްޓިވަލް 2022 ނަމުގައި  މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ...