ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހަކާއި ހުޅުދުން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނެވެ.  

އިއްޔެ  އިއްޔެ ހުޅުދޫއާއި މީދޫން ޕޮޒިޓިވްވި 7 މީހުންނާއިއެކު މީދުން މިހާތަނަށް 29 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު ހުޅުދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކުރީން އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 3 މީހުންނާއެކު 7 މީހުންނެވެ.  

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް މަޑުމަޑުން އިތުރުވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދޫވެސް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. ހުޅުދޫއާއި މީދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމާގުޅިގެން  އަތޮޅުމަރަދުސާގެ ގްރޭޑް 9 އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހަކާއި ހުޅުދުން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނެވެ.  

އިއްޔެ  އިއްޔެ ހުޅުދޫއާއި މީދޫން ޕޮޒިޓިވްވި 7 މީހުންނާއިއެކު މީދުން މިހާތަނަށް 29 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު ހުޅުދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކުރީން އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 3 މީހުންނާއެކު 7 މީހުންނެވެ.  

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް މަޑުމަޑުން އިތުރުވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދޫވެސް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. ހުޅުދޫއާއި މީދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމާގުޅިގެން  އަތޮޅުމަރަދުސާގެ ގްރޭޑް 9 އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

” ސޯލޯމިއޯ ” ގެ ރޯދަ ވީއްލުން ވަރަށްތަފާތު ވާނެ

ރޯދަ މަހުގެ ރޯދަ ވީއްލުންތައް ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް އައްޑޫގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު، ފޭދޫ  “ސޯލޯމިއޯ” ...

އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އެކަނި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނަމަ އެތަންތަޅާލީމުސް- އަސްލަމު

އައްޑޫ އަތޮޅުގެ އާބާދީއަށް ވުރެ ބިޔަ އާބާދީއެއް އެއް ތަނަކަށް ތޮއް ޖެއްސުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާ ...

ކޮވިޑް 19 – މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެމީހުންކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން ...