މީދުން އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންނަކީ ކުރީން މީދުން ޕޮޒިޓިވް ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓު ވެގެން ހޯމްކަރަންޓިނުގައި ތިބި 6 މީހުންނެވެ.

މިއަދު މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރު ނުވާ ކުޑަ ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތޭގައި 2 ސްކޫލް ކުދީންވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންނާއެކު މިހާރު މީދޫގައި ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 19 ކޭސް ހިމެނެއެވެ.

މައުލޫމާތު: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލެއިން 3 ވަނަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން 3 ވަނަ ފަރާތެއް ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ތިންވަނަ މީހެއް ...

އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ...

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ، ...