މީދުން އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންނަކީ ކުރީން މީދުން ޕޮޒިޓިވް ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓު ވެގެން ހޯމްކަރަންޓިނުގައި ތިބި 6 މީހުންނެވެ.

މިއަދު މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރު ނުވާ ކުޑަ ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތޭގައި 2 ސްކޫލް ކުދީންވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންނާއެކު މިހާރު މީދޫގައި ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 19 ކޭސް ހިމެނެއެވެ.

މައުލޫމާތު: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސަފާ ގްރޫޕްގެ މީހުންނަށް އުމުރާއަށް ނުފުރުނު މައްސަލަ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

ސަފާ ގުރޫޕުން ގުރޫޕުން މި ރޯދަމަހު އުމްރާއަށް ދާން ހަމަޖެހުނު މީހުންނަށް ނުފުރުނު މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ...

އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދާނެ: ރައީސް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ...

މީދޫ ހިތަދޫ– އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ހިތަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

މީދޫޓީމަކާ ހިތަދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ  ފުޓްބޯޅަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޔާސީންގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި ހުކުރު ދުވަހު ...