ޕީސީއާރާ ނުލާ 28 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައެޅި މިންގަނޑަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި 28 ރަށުގެ ލިސްޓު އެ އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފި އެވެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު, މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ދިނީ 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމުން ކަރަންޓީނަށް ލުއިދީ, ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓިނުވުމެއް ނެތި, މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދެވޭ ގޮތް ހެދި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ, ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރަށްތަކަށް ޓެސްޓު ހެދުމަކާ ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ދަތުރު ކުރެވޭނީ މިއަދުން ފެށިގެންނެވެ.

އެގޮތުން އެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ 28 ރަށެއް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. މި ރަށްތަކަކީ 12 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް މީހުން އަދި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ 90 ޕަސެންޓް މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރަށްތަކެވެ.

އަދި އެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށުގައި ވަނީ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ 95 ޕަސެންޓް މީހުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސްވެފަ އެވެ.

ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ރަށްތައް

 • ހއ. އުލިގަމް
 • ހއ. މުރައިދޫ
 • ހދ. ހިރިމަރަދޫ
 • ހދ. ނެއްލައިދޫ
 • ނ. މަނަދޫ
 • ނ. މަގޫދޫ
 • ނ. މާޅެންދޫ
 • ރ. މީދޫ
 • ރ. އަލިފުށި
 • ބ. ފެހެންދޫ
 • ބ. ފުޅަދޫ
 • ބ. ދޮންފަން
 • ބ. ކިހާދޫ
 • ބ. އޭދަފުށި
 • ބ. މާޅޮސް
 • ބ. ކަމަދޫ
 • އއ. މަތިވެރި
 • އދ. ދިގުރަށް
 • ވ. ރަކީދޫ
 • ވ. ފެލިދޫ
 • ވ. ކެޔޮދޫ
 • ވ. ފުލިދޫ
 • ފ. މަގޫދޫ
 • ފ. ދަރަނބޫދޫ
 • ފ. ފީއަލި
 • ލ. ހިތަދޫ
 • ގއ. ދެއްވަދޫ
 • ގދ. ރަތަފަންދޫ
 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ސިޓީގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ...

އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ގިނަ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފިއެވެ ...

34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދައިފި

34 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލްމެޑްރިޑް ހޯދައިފިއެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ...