މީދުން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނަކީ ކުރީން މީދުން ޕޮޒިޓިވް ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓު ވެގެން ހޯމްކަރަންޓިނުގައި ތިބި 4 މީހުންނެވެ.

މިއަދު މީދުން 4 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން  18 މީހަކު މިއަދު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މި 18 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަރަދޫފޭދުން 1 ، ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުން މަރަދުން ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހުން  އަދި  ފޭދުން 3 މީހުންނެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ގިނަވަމުންދާތީ ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް އިއްޔެ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އިއްޔެ ނެގުނު ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ރަށުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ގިނަފަރާތްތަކަކުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދައިދޭނަން – ރައީސް ޔާމީން

ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ހޯދައިދޭނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާނެކަމުގެ ...

ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން އޮފީސްތަކަށާއި ކެފޭތަކަށް ވަނުން މަނާ ކުރަނީ

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖަހަމުން ގެންދާ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންނަށް ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ...

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑްގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19ގެ އާވެރިއަންޓް އޮމިކްރޮން ފެނިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އެގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ...