މީދުން އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 5މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 5 މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހުންނަކީ ކުރީން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެގެން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ރަށުތެރެއިން ނެގުނު ރެމްޑަމް ސާމްޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މީދޫގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 9 ކޭސް ހިމެނެއެވެ.

މީދުން ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެގެން މިއަދު މެންދުރާ 14:00 އާއި ހަމައަށް 14 ގެއެއް ވަނީ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައެވެ.

.  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްޙީ އެހިތެރިންގެ ޓީމެއް ހޯޑެއްދުއަށް

ގދ.ހޯޑެއްދުއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ޓީމްއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ ...

މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ، ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަހްލޫފް

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ނޫސްވެރިން ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހްލޫފް ...

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ ވަރަށް ސާފް – ނިހާދު

ސިވިލްސާވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެނެސް ފާސްކުރީ 2015 ވަނައަހަރުކަމަށާ އަދި އޭރު އެކަންކުރީ ކުއްލިއަކަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަމަށް ފޭދޫދާއިރާގެ ...