ފެނަކަ ހދ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ފެނަކަ ހދ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފެނަކަ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ޓްރެނިންގ އެންޑް ރިސާޗްއިން ހދ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީފަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ޓެކްނިކަލް އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ދާއިރާއިން ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދީފައި ވެއެވެ. އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ބައިގައި ވަޔަރު ކުރުމަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފެނަކައިން ހދ. އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ޓްރެނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ- ފެނަކަ

އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފެނަކައިގެ ކުޅުދުއްފުށީ ބްރާންޗުން ފަސް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއިރު، އެއަތޮޅުގެ އެހެން ކޮންމެ ބްރާންޗަކުން ދެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތުމުން މަކުނުދޫއާއި ނޭކުރެންދޫގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މިފަދަ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމް މި މަހުގެ ތެރޭގަި ނ. ވެލިދޫގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ، ނ. އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ބްރާންޗަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އޭގެތެރޭގައި 107 ދިވެހިން

މިއަދު ރާއްޖެއިން  143 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ...

ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...

ކެލާ އިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހއ. ކެލާ އިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓީވް ވެއްޖެއެވެ. ‘ބައެއް މީޑިއާތަކަށް  މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކެލާ ކައުންސިލްގެ ...