ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ނުރައްކާތެރި ބޯވައެއް، ސަމާލުވޭ!

ރާއްޖެއިން އާންމުކޮށް ފެންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތް ނުރައްކާތެރި ވިހަ މާއްދާއެއް ހިމެނޭ ބޯވައެއް ކަމަށްވާ “ބްލޫރިންގްޑް އޮކްޓްޕަސް” ފެންނަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް (އެމްއެމްއާރުއައި) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެމްއާރުއައިން މިއަދު ބުނީ މި ފަހަކަށް އައިސް “ބްލޫރިންގްޑް އޮކްޓްޕަސް” ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ވައްތަރުގެ ބޯވައަކީ ރާއްޖެއިން ފެންނަ ބޯވައިގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ސައިޒުން ކުޑަ ބޯވައެކެވެ. އެސޮރުމެންނަށް ނުރައްކާ އިހުސާސްވުމުން ވަށް ބޮޅުތަކެއްގެ ސިފައިގައި ގަދަ ނޫ ކުލައިގެ ވިދުމެއްހެން ލަތްތަކެއް ހަންގަނޑަށް އަރުވައެވެ.

ބްލޫރިންގްޑް އޮކްޓްޕަސް ކާނާ ހޯދުމަށް ޝިކާރަކޮށް އުޅެނީ އެ ސޮރުމެން އުފައްދާ ވިހަ މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ހިއްސުތަކާއި ބެހޭ ނާރުތަކަށް ހަމަލާ ދޭ ވިހަ (ނިއުރޯޓޮކްސިން) އެކެވެ. މި ބޯވަ ކާނާ ހޯދަނީ އެ ސޮރުމެންގެ ޝިކާރައިގައި ދަތްއަޅައި ޝިކާރައިގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މިވިހަ ދޫކޮށްލައި މަރާލައިގެންނެވެ. އެކި ބާވަތްތަކުގެ ނުރައްކަލުން ދިފާއުވުމަށްވެސް މި ވިހަ ދޫކޮށް އުޅެއެވެ.

މި ވިހައަކީ އިންސާނުންވެސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވިހައެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ބޯވައިގައި އަތްލައި ހިފާ އުޅޭނަމަ އިންސާނުންގެ ގައިގައިވެސް ދަތް އަޅައި ވިހަ ދޫކުުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. މި ގޮތަށް ބޯވަ ހިފައިގެން ގެންގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދަތް އެޅިނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަދު އިހުސާސް ނުވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މި ވިހަގެ އަސަރު ކޮށްފިނަމަ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނޭވާ ހާސްވުމާއި ވާގިދިއުން ފަދަ އަލާމަތްތައް ފެންނަން ފަށައެވެ.

މިވިހައިގެ ސަބަބުން ބޯއަނބުރާ ހޮޑުލަވާގޮތްވުމާއި ހިތްހުއްޓުންފަދަ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ވާގިދިއުންފަދަ ކަންކަން ދިމާވެގެން ވިހައިގެ އަސަރުކުރާ މީހާ މަރުވުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއާރުއައި ބުންޏެވެ.

އެމްއެމްއާރުއައިން ބުނީ މިބޯވައިގެ ވިހަ ހަށިގަންޑުން ނައްތާލުމަށް އެންޓިވެނަމްއެއް އަދި ހޯދިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝިޔާންޓޭ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމުގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ( ޝިޔާންޓޭ ) ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ށ ...

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ” ޔޫރޯ 2020 ” މިރޭ އިޓަލީގައި ފަށަނީ

ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޔުއޭފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. އިޓަލީގެ ރޯމްގައި މިރޭ ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ...