އޮޑެގާޑާ ރަމްސްޑޭލް އާސެނަލަށް ސޮއިކޮށްފި

ނޯވޭއަށް ކުޅޭ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް އަދި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަށް ކުޅޭ ގޯލްކީޕަރު އާރޮން ރަމްސްޑޭލް އާސެނަލަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ރަމްސްޑޭލް އަގަކީ 24 މިލިއަން ޕައުންޑާއި ބޯނަސް 6 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. ރަމްސްޑޭލާ އޮޑެގާޑް އާސެނަލާ ގުޅުނީ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މިއީ އާސެނަލުން މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ކުރި 4 އަދި 5 ވަނަ ޓްރާންސްފާ އެވެ. މީގެ ކުރިން އެޓީމުން ގެނެސްފައިވަނީ ބެން ވައިޓާ، އަލްބާޓް ސަމްބި ލޮކޮންގާ އަދި ނޫނޯ ޓަވަރޭސް އެވެ.

އޮޑެގާޑާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން އާސެނަލްގެ މެނޭޖަރު މިކެލް އާޓެޓާ ބުނީ އޭނާ އަކީ އަދި ވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިއެއް ނަމަވެސް ވަރަށް ތަޖުރިބާ ބޮޑު ކަމަށާއި އަހަރެމެން ކުޅެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުޅުމުގެ ހުނަރު އެބަހުރި ކަމަށާއި ކުލަބުން އޭނާ ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އާސެނަލުގައި އޮޑެގާޑް ލާނީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 8 އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ސްޓޭ ހޯމް ޕެކޭޖް: 12 ޗެނަލްއެއް މުޅިން ހިލޭ!

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، އާއްމުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ...

އެމްޑީޕީއަށް އައްޑޫސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ ދިނީ ވަރަށްބޮޑު އުއްމީދަކާއެކު- ނިހާދު

އައްޑޫސިޓީން އެމްޑީޕީއަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި  މެޖޯރިޓީ ދިނީ އައްޑޫސިޓީއަށް ހައްގު މިންވަރު ހޯދާ ދިނުމަށްކަމަށާ އެކަން ނުވެއްޖެނަމަ ...

ކޮވިޑް 19 ގެ އެންމެ ގިނަ ބަލިމީހުން ފެންނާނީ މެއި 31 ގައި – އެދުވަހު އެކަނިވެސް 1600 ބަލި މީހުން ފެނިދާނެ_- ޑރ . ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ގޮތައް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭނީ މެއި މަހުގެ 31 ...