ޗެލްސީގެ ޕުލިސިޗް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗޭލް ބުނީ ޕުލިސިޗް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ‘ޑާބީ’ މެޗުގައި އޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެކަމަށެވެ.

އަދި ޕްރޮޓޮކޯލް ތަކަށް ތަބާވުމުގެ ގޮތުން ޕުލިސިޗް ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައިވެސް ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ނެތްނަމަވެސް ޑާބީ މެޗަށް އެޓީމުގެ އިތުބާރު ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ އެންގޯލޯ ކާންޓޭ އާއި ހަކީމް ޒިޔެޗް ފިޓުކޮށް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިމެޗުގައި ޗެލްސީގެ މެދުތެރެއިން މި ދެކުޅުންތެރިން ފެނުމުގެ ފުރުސަު ބޮޑުކަމަށް ޓުޗޭލް ބުންޏެވެ.

ފާއިތުވީ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީން ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމުގެ ތާޖު އެޅިއިރު މިއަހަރުގެ ސީޒަންވެސް އެކުލަބުން ފެށީ ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ވާދަވެރި މެޗުކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ސުޕާ ކަޕް ފައިނަލުގައި ޗެލްސީން ވަނީ ޕެނަލްޓީގައި ސްޕެއިންގެ ވިލަރެއާލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ސުޕާ ކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލާފައެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު ޗެލްސީން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެކުލަބުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ މައްޗަށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދާފައެވެ. އެ މެޗުގައި ޕުލިސިޗް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ އެމެޗުގައި ޗެލްސީން ޖެހި ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން 2016 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރުފެށި ޕުލިސިޗް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާތަނަށް ޗެލްސީގެ ޖާޒީގައި ޕުލިސިޗް 79 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ އެކުލަބަށް 18 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީ 14 އެސިސްޓު ކޮށްފައެވެ.

22 އަހަރުގެ އުންމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ޗެލްސީގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި މިހާތަނަށް 2 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ އެކުލަބާއެކު ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫއެފާ ސުޕާ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު : ވީނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފި

ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބާސެލޯނާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގްގެ މެޗް ...

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ ގއ. ...

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގު: ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް، ޓޮޓެމްހަމްއިން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 3 ވަނައަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް، ޓޮޓެމްހަމްއިން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 3 ވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ޕްރިމިއާ ...