އަދިތިޔާ ނާރާޔަން އާއި އަނބިމީހާ ޝްވެތާ އަގަރްވާލް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސޮނީ ޗެނަލްއިން ގެނެސްދޭ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ، އިންޑިއަން އައިޑަލް އަދި ޕްލޭބެކް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރާޔަން އާއި އަނބިމީހާ ޝްވެތާ އަގަރްވާލްއާ އެކު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

އަދިތިޔާ އަންހެނުންނާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް  ރާއްޖެ އައިސްފައި މިވަނީ އަށް މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ 12 ސީޒަން ނިންމާލުމަށްފަހު އެވެ. މިފަހަރުގެ އިންޑިއަންއައިޑަލް ސީޒަން ނިމުނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އަދިތިޔާ އަންހެނުންނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރަމުންދާ އިރު، ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެމީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އިއްޔެ އެވެ.

 އަދި އަދިތްޔާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ރިސޯޓުގަ އެވެ. އަދިތްޔާ އާއި ޝްވެތާ ބައްދަލުވީ އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު، ޝާޕިތްގެ ސެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ކައިވެނި ކުރީ 10 އަހަރު ވަންދެން އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު އެވެ.

ތިރީގައި މިވާ ލަވަޔަކީ އަދިތިޔާ މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއައިސް ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހޮލީވުޑްގައި ހިންގަމުންދާ ޖިންސީ ފްރައްސާރައިގެ އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަތައް ފެންމަތިވި ފަހުން ފުރަތަމަ ބޭއްވި ބޮޑު އެވޯޑް ހަފްލާއަކީ ގޯލްޑަން ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި ...

ޕްރިންސް ހެރީއާ މެގަން މާކެލްގެ ކައިވެނީގެ ބްރައިޑްސް މެއިޑަކަށް ޕްރިޔަންކާ!

  ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަދި ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީގެ ތާޖު ހޯދާފައިވަާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، އިނގިރޭސި ޝާހީ ...