އަދިތިޔާ ނާރާޔަން އާއި އަނބިމީހާ ޝްވެތާ އަގަރްވާލް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސޮނީ ޗެނަލްއިން ގެނެސްދޭ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ، އިންޑިއަން އައިޑަލް އަދި ޕްލޭބެކް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރާޔަން އާއި އަނބިމީހާ ޝްވެތާ އަގަރްވާލްއާ އެކު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

އަދިތިޔާ އަންހެނުންނާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް  ރާއްޖެ އައިސްފައި މިވަނީ އަށް މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ 12 ސީޒަން ނިންމާލުމަށްފަހު އެވެ. މިފަހަރުގެ އިންޑިއަންއައިޑަލް ސީޒަން ނިމުނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އަދިތިޔާ އަންހެނުންނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރަމުންދާ އިރު، ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެމީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އިއްޔެ އެވެ.

 އަދި އަދިތްޔާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ރިސޯޓުގަ އެވެ. އަދިތްޔާ އާއި ޝްވެތާ ބައްދަލުވީ އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު، ޝާޕިތްގެ ސެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ކައިވެނި ކުރީ 10 އަހަރު ވަންދެން އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު އެވެ.

ތިރީގައި މިވާ ލަވަޔަކީ އަދިތިޔާ މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއައިސް ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3- އައްޑޫ އޮޑިޝަނުން ތިއޭޓަރ ރައުންޑަށް ހޮވުނީ 5 ބައިވެރީން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3 ގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ އޮޑިޝަން ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ އައިޑަލް ސީޒަން 3 ގެ ...

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ތިންވަނަ ސީޒަން ރޭ ޕްރިމިއަރކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ތިންވަނަ ސީޒަން ރޭ ޕްރިމިއާކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޝޯވތަކުގެ ތެރެއިން ރޭ ދައްކާފައިވަނީ ...

ދިޕިކާއާއި ރަންވީރު އެންގޭޖްވަނީ

ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ އާ އަހަރުގެ ޕްލޭންތައް ބައެއް ތަރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ތަރިން އާ ...