ކޮވިޑް 19: މިއަދު އައްޑޫސިޓީން 18 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީން 2021/8/18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 ން 2021/8/19 ގެ ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނެގުނު ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 18 ސާމްޕަލްކަމަށެވެ.

  މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރިންޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންނާއި ގާތުން ދިމަވެފައިވާ 15 މީހުންނާއި ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހެއްގެ އިތުރުން ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތި ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުން ނެގި ދެމީހެއްގެ ސާމްޕަލްއެވެ.

2021/8/19 ގެ ހަވީރު 6:00 އާއި   ހަމައަށް އައްޑޫސިޓީން ފެނުނު 18 ކޭސްގެ ތެރެއިން 8 ކޭސް މަރަދޫ އިން ފެނިފައިވާއިރު މަރަދޫފޭދުންވަނީ 6 ކޭސް ފެނިފައެވެ. އަދި ފޭދުން ފެނިފައިވަނީ 4 ކޭސްއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްޖެހިފައިވާ ބަލިމީހުން ތިބި ރަށްރަށަށް ބަލާއިރު މިވަގުތު އެންމެ ގިނަ މީހުން އުޅެނީ މަރަދޫގައެވެ. އެގޮތުން މަރަދޫގައި މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 83 މީހަކު ހިމެނެއެވެ ހިތަދޫގައި 11، ފޭދޫގައި 11 އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި 37 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނެއެވެ.

މިއާއި އެކީ އައްޑޫގައި މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 142 މީހަކުހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުތްއިރު މި ޤައުމުގައި ޒުވާނުން ތިބިކަން ޤަބޫލުކުރި ހަމައެކަނި ރައީސަކީ ރައީސް ޔާމީން- މެންބަރ ރިފާއު

ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓްދޭންޖެހޭ ސަބަބުތައް ކިޔަން ފަށައިފިއްޔާ އިރު އަރަންދެންވެސް ކިއިދާނެ ކަމަށާއި، 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ...

ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. “ސީއެންއެމް” ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިފަހަރު ނަރުދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު – ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީ ...