އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީން 2021/8/17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 ން 2021/8/18 ގެ ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނެގުނު ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 11 ސާމްޕަލްކަމަށެވެ.

  މި 11 މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުންނަކީ ކުރީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  3 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ފްލޫކުލިނިކަށް ދެއްކިމީހުންގެ ތެރެއިން  ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުންނެވެ. ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ  3 ސާމްޕަލްއެވެ.

18/8/2021 ގެ ހަވީރު 6:00 އާއި   ހަމައަށް އައްޑޫސިޓީން ފެނުނު 11 ކޭސްގެ ތެރެއިން 2 ކޭސް މަރަދޫ އިން ފެނިފައިވާއިރު މަރަދޫފޭދުންވަނީ 5 ކޭސް ފެނިފައެވެ. އަދި ފޭދުން 2 ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު ހިތަދުންވެސް ފެނިފައިވަނީ 2 ކޭސްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ...

އެތުލެޓިކޯ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެގާރަ ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކޯ ހޯދާފައިވަނީ ...

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ހުށަހަޅަނީ

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލްް ހުށަހެޅުމަށް ނިިންމާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ޖީއެސްޓީ ...