އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީން 2021/8/17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 ން 2021/8/18 ގެ ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނެގުނު ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 11 ސާމްޕަލްކަމަށެވެ.

  މި 11 މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުންނަކީ ކުރީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  3 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ފްލޫކުލިނިކަށް ދެއްކިމީހުންގެ ތެރެއިން  ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުންނެވެ. ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ  3 ސާމްޕަލްއެވެ.

18/8/2021 ގެ ހަވީރު 6:00 އާއި   ހަމައަށް އައްޑޫސިޓީން ފެނުނު 11 ކޭސްގެ ތެރެއިން 2 ކޭސް މަރަދޫ އިން ފެނިފައިވާއިރު މަރަދޫފޭދުންވަނީ 5 ކޭސް ފެނިފައެވެ. އަދި ފޭދުން 2 ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު ހިތަދުންވެސް ފެނިފައިވަނީ 2 ކޭސްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ  ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަޝްރޫޢުގެ 91 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ...

މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅިފަރާތަކާ- ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

މީދޫ ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު ...

ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުން ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަނީ އިތުރުވަމުން: ރައީސް

ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާއިއެކު މިދިޔަ އަހަރު އެތެރެކުރި މުދަލުގެ އަގު 566 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވެފައިވާކަމަށް ...