މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ހަމަލާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާއަށާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ކަމަށް އަޑުތައް އިވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެންބަރުންނަށް ފާރަލަމުން ގެންދާ ކަމަށް އިލްޔާސް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި އެތައް މެމްބަރުން ތަކަކަށް، އެތައް ނުރައްކަލެއް އެބަހުރި. އެމީހުންނަށް ފާރަލާ، އެބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ތަންތަން ބަލާ، ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް އެބަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވި

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުވެފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޅުގައި މީހުން މަރަން ގޮވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ހުއްޓުވާ ރާއްޖެއަކީ އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު އިލްޔާސަށް މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުމުން އެކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ އަށް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިތުރު ފަރުވާ އަށް ޖަރުމަނުވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިހާރު ހުންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ ރައީސް ނަޝީދާއެކުގައި ކަމަށް މީގެކުރިން އީވާ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވެން ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 141 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެ އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ އަދަދު 176 އަކަށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް އިއްޔެ 176 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު 141 އަރާފައިވާކަމަށް ހެލްތް ...

ކޮވިޑް-19 : މިއަދު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 37 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިއަދުވެސް ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 129 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި ...

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ