އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

ބާލިން އާއި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރިމެޗް: 2-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބްރައިޓަން

އެވަޓަން އާއި ސައުތުހެމްޓަން ބައްދަލުކުރިމެޗް: 3-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެވަޓަން

ވުލްވުލް އާއި ލެސްޓަރސިޓީ ބައްދަލުކުރިމެޗް: 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ލެސްޓަރސިޓީ

ވޮޓްފޮޑްއާއި އެސްޓަންވިލާ ބައްދަލުރިމެޗް: 3-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ވޮޓްފޮޑް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ މެޗް 5-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

ކްރިސްޓަލްޕެލަސްއާއި ޗެލްސީގެ މެޗް 3-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޗެލްސީ

ނޯވިޗްސިޓީއާއި ލިވަޕޫލްގެ މެޗް 3-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ލިވަޕޫލް

ބްރެންޓްފޯޑު އާއި އާސެނަލްގެ މެޗް 2-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބްރެންޓްފޯޑު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިރޭ ކުޅެވޭ ފައިނަލްމެޗްގައި ޑީކޭގެ ސަމީނުއަށް ނުކުޅެވޭނެ

ވާތު ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޑީކޭގެ ކެޕްޓަން ސަމީނުއަށް މިރޭ ކުޅެވޭ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ...

ގައުމުން މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ވަރުގަދަ ތައްލިހި މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހި އެފްސީ މޮޅުވިޔަނުދީ  ގައުމު އެފްސީ ޓީމުން ތައްލިހި ،ހިފަހައްޓާލައިފި އެވެ. މިނިވަންކަޕް 2019 ...

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ؟

ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ...