މަރަދޫފޭދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތަކާއި މީދޫގެ ބަޔަކު ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން އެކަންބަލީ

މަރަދޫފޭދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މީދޫގެ ބަޔަކު ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިގޮތައް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ބަލާ އެފަރާތްތައް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުވަނީ ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ޕަބްލިކްހެލްތު ސެކްޝަނުގެ ބޭފުޅަކަށް ގުޅައިގެން މިމައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އެފަރާތުން ވިދާޅުވީ ތިމައުލޫމާތަކީ އެފަރާތައް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ހާމަކޮށްފައިވާގިތުގައި 11/8/2021 އިން 12/8/2021 ގެ ހަވީރު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 18 ކޭސްގެ ތެރެއިން 16 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މަރަދުންނެވެ.  1 ކޭސް މަރަދޫފޭދުން ފެނިފައިވާއިރު 1 ކޭސް ހިތަދުންވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.  މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީމހަކާއި  ފްލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި މީހެއްގެ އިތުރަށް  ސޯޅަ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ. މި އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސް މިހާރު އުޅެނީ މަރަދޫގައެވެ. މަރަދޫގައި ކޮވިޑް 19 ގެ  64 ކޭސްއެވެ.  އުޅޭއިރު، ހިތަދޫގައި ތިން ކޭސް، ،  ފޭދޫގައި ހަ ކޭސް، އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި ހަތް ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކާއި ފްލޫ ކުލިނިކަށް ދައްކައިގެން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި މޮނިޓަރިންގ ގެހާލަތު ވަނީ އުވާލާފައެވެ

އައްޑޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 556 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، މި ބަލީގައި ދެ މީހަކު ވަނީ އައްޑޫ އިން ނިޔާވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު ދެމީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޑްކޮށްގެންދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ...

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 318 މީހުން!

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 318 މީހުން ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި 128 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ...

ޓުވިޓާގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް އިންޑިއާގެ ޕެރާގް އެގްރަވެލްއަށް

ޓްވިޓާގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) ޖެކް ޑޯސޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަޤާއި އިންޑީއާ ރައްޔިތަކު ...