އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެވެސް 18 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެވެސް 18 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ހާމަކޮށްފައިވާގިތުގައި 11/8/2021 އިން 12/8/2021 ގެ ހަވީރު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 18 ކޭސްގެ ތެރެއިން 16 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މަރަދުންނެވެ.  1 ކޭސް މަރަދޫފޭދުން ފެނިފައިވާއިރު 1 ކޭސް ހިތަދުންވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.  މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީމހަކާއި  ފްލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި މީހެއްގެ އިތުރަށް  ސޯޅަ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ. މި އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސް މިހާރު އުޅެނީ މަރަދޫގައެވެ. މަރަދޫގައި ކޮވިޑް 19 ގެ  64 ކޭސްއެވެ.  އުޅޭއިރު، ހިތަދޫގައި ތިން ކޭސް، ،  ފޭދޫގައި ހަ ކޭސް، އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި ހަތް ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކާއި ފްލޫ ކުލިނިކަށް ދައްކައިގެން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި މޮނިޓަރިންގ ގެހާލަތު ވަނީ އުވާލާފައެވެ

އައްޑޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 556 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، މި ބަލީގައި ދެ މީހަކު ވަނީ އައްޑޫ އިން ނިޔާވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު ދެމީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޑްކޮށްގެންދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު އެމްއެންޕީއަށް

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު، ޙުސައިން ހިޔާޒު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ) އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.  އެމްއެންޕީއިން ...

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރަނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދަތުރު ދިއުމަށް މާލެއާ ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ...

މިއަދު މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.   މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު މީދުން 6 މީހަކު ...