ފެނަކަ “ފުނަރު” ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ އިމްތިހާން މިލަންދޫގައި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް (ފުނަރު)ގެ ފުރަތަމަ އިމްތިހާން ށ. މިލަންދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ

ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެ ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ 7 ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން، ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންނަން ޖެހުމުން، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނުކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އަދި އެހެން ރަށްރަށުގައި އެ ޕްރޮގްރާމްގެ އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަށެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމާއި، މެއިންޓެނެންސްގެ މަސައްކަތް ތަކާއި، މެކޭނިކަލް މަސައްކަތްތައް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ދައްކޮށްދޭނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު ސަލާމަތީގޮތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، އެކިއެކި ޓޫލްސްތައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތްވެސް ދަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ

ފޮޓޯ: ފެނަކަ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނަރުދޫ ކޭސް ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އަކަށް ވެދާނެ – ޑރ.އަފްޒަލް

މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ...

އައްޑޫ އިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...

ޓްރީޓޮޕް ކާޑް މެދުވެރިކޮށް ކިއުގައި މަޑުނުކޮށް މެމޯ ހެއްދޭނެ

ޓްރީޓޮޕުން ޚިދުމަތް ހޯދަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ...