އައްޑޫ ސިޓީ: ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީން ނިޔާވެފައިވަނީ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ދަންޖެހިގެންކަމަށާއި، ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ޢާންމު ރައްޔިތަކާއި ހަވާލާާދީ ވަގުުތު ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އަދި ސާާފުވާ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުން ނަހީ ކުރައްވާފައެވެ. ރަސޫލާގެ ހަދީސެއްގައިވާ ގޮތުން ގެއްލުން ދިނުމެއް އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިގަތުމެއް ވެސް ނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...

ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދަން ފަށައިފި

ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓް އެޗްޕީއޭގެ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ ސެންޓަރުތަކުގައި ހަދައިދޭން  ފަށައިފިއެވެ. ...

އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް- ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ...