އޮލިމްޕިކްސްގެ ފިރިހިނެނުންގެ ވޮލީ: ބްރޯންޒް މެޑަލް ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފި

ޖަޕާނުގެ ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް 2020 ގެ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ މިއަދު ކުޅެވުނު ބްރޯންޒް މެޑަލް މެޗްގައި   3 ސެޓް 2 ސެޓުން ބްރެޒިލް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަސެޓް 25 – 23 އިން ހޯދީ ބްރެޒިލްއެވެ. 2 ވަނަ ސެޓް 25-20 އިން ހޯދީ އާޖެންޓީނާއެވެ. 3 ވަނަ ސެޓް 25-20 އިން ހޯދީ ބްރެޒިލްއެވެ. 4 ވަނަ ސެޓް 25-17 އަދި 5 ވަނަ ސެޓް 15-13 ހޯދީ އާޖެންޓީނާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދުވެސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމު ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު މެންދުރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް : ބަގްލާދޭޝް ބަލިކޮށް ދިވެހިޓީމް އުއްމީދު އާކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ދިވެހި ޓީމުން އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރޭ ބަންގްލަދޭޝްއާއި ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅެވުނު ފުޓްސަލްމެޗް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ...