އޮލިމްޕިކްސްގެ ފިރިހިނެނުންގެ ވޮލީ: ބްރޯންޒް މެޑަލް ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފި

ޖަޕާނުގެ ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް 2020 ގެ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ މިއަދު ކުޅެވުނު ބްރޯންޒް މެޑަލް މެޗްގައި   3 ސެޓް 2 ސެޓުން ބްރެޒިލް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަސެޓް 25 – 23 އިން ހޯދީ ބްރެޒިލްއެވެ. 2 ވަނަ ސެޓް 25-20 އިން ހޯދީ އާޖެންޓީނާއެވެ. 3 ވަނަ ސެޓް 25-20 އިން ހޯދީ ބްރެޒިލްއެވެ. 4 ވަނަ ސެޓް 25-17 އަދި 5 ވަނަ ސެޓް 15-13 ހޯދީ އާޖެންޓީނާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މުއްސަދުގެ ގޯލުން އެފްސީ ޝައުގަށް މޮޅެއް

މުއްސަދުގެ ގޯލުން ގައުމު އެފްސީގެ މައްޗަށް އެފްސީ ޝައުގު ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގަންބުރި ...

ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ނުހިފި ދިއުމުގެ ސަބަބުން ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 16  އަހަރުން ދަށުގެޓީމް ...

ސެނެގާލުން އަތުން ހޯސްޓް ގަތަރު ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަން ސެނެގާލް އަތުން މުބާރާތުގެ ހޯސްޓް ގަތަރު ބަލިވެއްޖެވެ. ގަތަރު ވަނީ މިމުބާރާތުގެ ...