އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން އަންގައިފި

އެމްބެސަޑަރ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” ރާއްޖޭގައި ނުވިއްކަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ “ލޯކަސްޓް ބީން ގަމް” ނަމަކަށް ކިޔާ އިންގްރީޑިއަންޓެއް “އެމްބެސަޑަރ” ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިންގްރީޑިއަންޓް “އެތިލީން އޮކްސައިޑް” ކިޔާ ކެމިކަލް އަކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އުފެއްދުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާތީ، އެ އެލަރޓާއިގުޅިގެން އެ އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެމްބެސަޑާ ބްރޭންޑްގެ “ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް” އެތެރެނުކުރުމަށާއި އަދި ނުވިއްކުމަށާއި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އަންގާފައި ވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަނެއްކާވެސް 13 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 13 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ، ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ...

ޕާޓީ މެންބަރުންގެ އިހްސާސާއި، އުންމީދު ނަގާލައި، ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ބައެއްގެ އިހްސާސާއި, އުންމީދު ނަގާލައި, ގޮންޖަހައި ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ...

ޔާމީން އިސްވެހުރެ ކުރިޔަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ފުލުހުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތް ފުލުހުން ...