ޖާބިރުގެ ޔޮޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް މަރާމާތަށްފަހު މޫދަށް ބާލައިގެން ދުއްވަނިކޮށް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޔޮޓް ހުޅުމާލޭ ފަޅަށް ގެނެސްފައިވަނީ ތިލަފުއްޓަށް އެހެލައި މަރާމާތުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

އެ ޔޮޓް ހުޅުމާލޭ ނެރުގެ ކަނާއަތް ފަރާތަށް އުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ހެނދުނު 9:00ގެ ކުރީން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޔޮޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޯބައިލް ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް އުރީދޫގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް

މޯބައިލް ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މި ޕެކޭޖުތަކާއެކު ކޯލް އޮފް ...

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ގދ ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ އެރަށް މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އެރަށުން މިއަދު ރެކޯޑް ...

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިރޭ ފައިނަލްމެޗް ކުޅެވޭނެ

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މިރޭ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު ކުޅުމަށް ...