ޗައިނާއިން އިތުރު ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރަނީ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވީ ދާދި ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި،އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން ދާދިފަހުން ފޯނުން ގުޅައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އިތުރު ހަތަރު ލައްކަ ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޗައިނާ އިން އެރުވި ނަމަވެސް، ވެކްސިން ލިބޭނެ ސީދާ ތާރީހަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ވެކްސިންގެ ބާވަތައް ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދާދި އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް މި ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ފުރުމުގެ ...

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ...

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދީފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ...