ނަޝީދަށް ވުރެ ރައީސް ސާލިހުގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެ -ރޮޒެއިނާ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ މާ ހަރުދަނާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓްއަކު ކުރި ޓްވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އޭނާ ދެކެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރުދަނާ ތަޖުރިބާއެއް ހުންނެވީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ހަރުދަނާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ ސަލާމު ކަން ވެސް ބޮޑު ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ލީޑަރު އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ހިޔާލުތަފާތުވެ، ދެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސި ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެމްޑީޕީ އޮތީ ދެ ބަޔަކަށް ބެހިފައެވެ.

ރައީސް އަށް ތާއީދުކުރައްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ނަޝީދަށް ތާއިދުކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެ ޕާޓީގެ މަޝްރަހު މުޅިން ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އެންމެ ބޮޑު ނުރުހުމެއް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަކީ މަޖިލީސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ނަފުރަތުގެ ބިލު ފާސް ނުކުރުމެވެ. އަދި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވޯޓަކަށް ދިއުމުގައި އޮތް ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާ ހެދި ވެސް ނަޝީދުގެ ނުރުހުން އެބަ އޮތެވެ.

“ލާދީނީ ގޮވުން” އެއީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ރައީސް ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވީ ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފައިވަނިކޮށެވެ.

މަސްދަރު: ދުވަސް އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަދި މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ...

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަަދު ސޯލިހް މިހާރު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ އެހީގައި އަޅާ ...

އެންމެ މޮޅުފިރިހެން 6 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި މީދޫގެ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ” ...