އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓިގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި އެވެ.

އައްޑޫގައި ދެ ވަނަ ފަހަރު ކޯވިޑް ފެތުރެން ފެށުމުން ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. .

މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް ކަމަށްވާ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ އެވެ.

އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން އެ ސިޓީގައި މިވަގުތު ކޯވިޑް ޖެހިފައި70 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ އިއްޔެ އަލަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުންނެވެ.

މިހާރުއައްޑޫސިޓީގައިކޮވިޑް ޖެހިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ މީހުން ތިބީ ތިން ރަށެއްގައި އެވެ. އެއީ ހިތަދޫގައިތިބި 37 މީހުންނާއި މަރަދޫގައި ތިބި 29 މީހުންނާއި އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ...

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދުވެސް އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދުވެސް އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މި7 މީހުންގެ ...

ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭނަން- މިނިސްޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަށްއޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ...