ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގައިފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށްރަށަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދަތުރުކޮށް، މިހާރު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ ހުއްދަދީފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ސާމްޕަލް ނަގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން) 60 ދުވަސް ހަމަވެފައިނުވާ މީހުންގެތެރެއިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް، ކަރަންޓީނުގައި މިހާރު ތިބި މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން ބަލިޖެހި، ރަނގަޅުވެފައިވާތާ 60 ދުވަސްވެފައިނުވާ މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުތަކުން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެ އެޖެންސީއާއި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މާލެއިން އަތޮޅު ތެރެއަށް ކަރަންޓީން ނުވާ ގޮތަށް ދަތުރު ކުރާ މި ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މީހުން ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން ހާލުބަލާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދައަށް އެދޭއިރު އެ ޕޮސިޓިވްވި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ކަރަންޓީން ނުވާގޮތަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑްބަލީގައި  ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ 

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 73 ...

ހިތަދޫއާއި ، ކުޅުދުއްފުށީގައި އާސަންދައިގެ ޑެސްކެއް

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ހިތަދޫގައި ހުންނަ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އާސަންދައިގެ ޑެސްކެއް ޤާއިމުކޮށް ...

އިތުރު 32 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ އައްޑޫސިޓީގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 310 އަށް އަރައިފި

އައްޑޫސިޓީގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު އައްޑޫސިޓީން  އިތުރު 32 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައްޑޫސިޓީގެ އެކްޓިވް ކޭހުގެ ...