ޑރ.ޢިޔާޒް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ދިނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޑރ. އިޔާޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޑރ. އިޔާޒް ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ގޮތަށް ކުރައްވާ ޕޯސްޓުތަކާ ގުޅިގެން ތަކުރާރުކޮށް އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވެ އިންޒާރު ދިނުމުންވެސް މިމައްސަލަ ތަކުރާރުވާތީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް، ޓްވީޓާގައި ޑރ.އިޔާޒަކީ ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި އޭނާގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންނަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު، ލަފާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މާލޭގައި ތާށިިވެފައި ތިބި ...

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި 3 ހާލަތެއް ކުރިމަތިވި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން ޙާލަތު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ...

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ ...