241 ކޮމިޓީއަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހާޒިރުކޮށްފި

advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ 241 ކޮމިޓީއަށް މެންބަރު އިލްޔާސް ހާޒިކުރައްވާ ސުވާލު ކުރައްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުކޮށްފައެވެ.

މެމްބަރު އިލްޔާސް 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދޭން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންގެ މީހަކު ހިއްސާކުރުމުން އެކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި އެ އެމައުލޫމާތު ވަގުތުން ރައީސް ނަޝީދާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު އިލްޔާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ކުރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ކަން ފުލުހުންނަށް އަންގަން އިލްޔާސަށް އެންގެވި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވާ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް އެ ކަން އަންގަން މިނިސްޓަރ އަންގާފައިނުވެއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދޭން ޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޑރ.ޝީނާގެ އަންދާޒާ : 6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 13000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެދާނެ

ކޯވީޑް-19އާ ގުޅިގެން މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފިޒް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތޭރަ ...

ޝާހިދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ލަދު ގަންނަވާލައިފި – މިނިސްޓަރ ސައީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ލަދު ގަންނަވާލައިފި ކަމަށާއި އޭނާއަށް ދެން ...

ޓޫރިސްޓެއްގެ ލަގެޖުން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި ކޫއްޑޫގެ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓެސްގެ ލަގެޖުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ...