ހިތަދޫ ފިޔަވާ އެހެން ރަށްތަކުގެ ކާފިއު އުވާލައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ފިޔަވައި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުން  ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކާފިއު އުވައިލައިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއި ކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ހިތަދޫ ފިޔަވާ ދެން ހުރި ރަށްތައް ކަމަށްވާ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ ކާފިއު ބުރާސްފަތި ދުވަހުން  ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުން  ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކާފިއު  އުވާލި ނަމަވެސް ހިތަދޫގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަގަޅުނުވާތީ ހިތަދޫގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު ޖޫންމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންވަނީ  ހަވީރު ހަތަރަކުން ހެނދުނު އަށަކަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ދޫކުރާ ހާއްސަ ހުއްދަ ނެތި އާންމުން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ހިތަދޫ ފިޔަވައި އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުން ކާފިއު އުވާލިނަމަވެސް މޮނިޓަރިން އުވާލާފައިނުވާތީ އެޗްޕީއޭއިން އަޅާފައިވާ ރަށްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަދިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ނޫންގޮތަކަށް ހިތަދުއަށް އަދިވެސް ދަތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފޭދޫ ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި މަރަދޫ ގައި ހިންގާފައިވާ   ކާފިއު އުވާލާފައިވާތީ  އެރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޑރ.ޢިޔާޒް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ދިނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފިއެވެ. ޑރ. ...

ރަޔަންގެ ހުނަރާއެކު އަމީގޯސް އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ގައި  އަމީގޯސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. ބުދަ ...

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑު ހިފަހައްޓާނަން: ރައީސް

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ރައީސް ޞާލިހުގެ އަތްޕުޅުގައިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ...